Kullanıcı Sözleşmesi

MADDE 1: GİRİŞ

İşbu Kullanım Koşulları ve Hizmet Sözleşmesi (“KKS” veya “Sözleşme”) Leadport Yazılım Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket ve/veya Leadport”) tarafından sunulan hizmetlere ilişkin koşulları düzenlemek amacıyla düzenlenmiştir. Kullanıcı, Leadport adlı uygulama üzerinden (“Uygulama”) sisteme kayıt olmak ve Uygulama (uygulama tanımı içerisine Android ve IOS platformlarından indirilerek kullanılan Leadport aplikasyonu da dahildir) sunulan tüm hizmetleri kullanmakla beraber işbu Sözleşme’yi kabul ettiğini ve işbu Sözleşme’ye uyacağını beyan ve taahhüt etmiş olur. İşbu Uygulama Şirket ve/veya iştirakleri tarafından yönetilmektedir. Uygulama’da sunulan her türlü hizmet ve içerik Şirket’e aittir.

Kullanıcı’nın işbu KKS hükümlerine uyması halinde Şirket tarafından kendisine üye olduğu süre boyunca geçerli olacak sınırlı, yasalara aykırı olmayan, yalnızca kendisi tarafından çalıştırılabilen, sınırlı, inhisari olmayan, devredilemez, alt lisanslanamaz bir lisans ve içerik (“İçerik”) sağlayacaktır. Sağlanan İçerik, Kullanıcı’nın çalıştığı işyeri tarafından kendisine sağlanan bir hizmet olup, çalışan işbu hizmeti sadece işinin gerektirdiği şekilde ve sadece ticari amaçlı kullanacak olup, işbu Uygulamayı ve İçerikler’i şahsi amaçla kullanmayacaktır.   

Kullanıcı, Leadport’un kendisine erişimini ve kullanımını sağladığı hizmetlerden yararlanmak için işbu Sözleşmeye uymak zorundadır.

MADDE 2: YASAKLI İŞLEMLER

Kullanıcı, aşağıda maddeler halinde sayılan ve Leadport tarafından yasak işlem (“Yasaklı İşlemler”) olarak belirlenen işlemleri yapmayacağını beyan ve taahhüt eder. Yasaklı İşlemler’den herhangi birinin tespiti halinde, o işlemi yapan Kullanıcı’nın hesabı süresiz olarak askıya alınacak veya kapatılacaktır. Leadport aynı zamanda bu Yasaklı İşlemlere dahil Kanuni her türlü hakkını da saklı tutmaktadır:

 1. Herhangi bir kişi veya kuruluşu taklit etmek veya herhangi bir kişi veya kuruluşla olan bağlantıyı yanlış şekilde beyan etmek, çalışmadığı halde herhangi bir kuruluşta çalıştığını beyan etmek,
 2. diğer Kullanıcılar’ın Leadport’un hizmetlerine erişimini ve kullanımını kısıtlayıcı ve olumsuz olarak etkileyici eylemlerde bulunmak,
 3. Leadport tarafından sunulan hizmetlere ve altyapısı üzerinde orantısız, makul olmayan ve sisteme aşırı yüklenilmesine sebebiyet veren herhangi bir işlemde bulunmak,
 4. sunucuları ve ağları etkilemek veya bozmak veya hizmetlerin sağlanması için kullanılan ağlara bağlı herhangi bir usule, prosedüre, kurala uymamak,
 5. Leadport tarafından sunulan hizmetlere erişmek için örümcek, böcek, (spiders, crawlers etc.) robot ve benzeri şeyler kullanmak ve ayrıca sunulan hizmetlerin herhangi önemli bir bölümünü indirmek, çoğaltmak veya arşivlemek,
 6. Kullanıcı’nın kendi hesabı ve şifresi de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, Uygulama’da sunulan hizmet ve İçerikler’in ticari anlamda satılması, paylaşılması, takas edilmesi, transferi, ödünç verilmesi, işletilmesi,
 7. Halihazırda geçerli sayılan ulusal veya uluslararası alanda herhangi bir kanun, yönetmelik ve sair mevzuata uygun davranmak,
 8. Yasadışı, tehditkâr, rahatsız edici, taciz edici, hakaret içerikli, kaba, müstehcen, özel hayatın gizliliğini ihlal edici, nefret söylemleri içeren herhangi bir içerik paylaşmak, e-posta göndermek,
 9. Herhangi bir Kullanıcı veya Leadport’un marka, patent, ticaret unvanı, telif hakkı ve sair fikri mülkiyet haklarını ihlal etmek,
 10. İstenmeyen veya yetkisiz reklam, promosyon malzemesi, ticari elektronik posta, spam ve benzeri gönderiler yayınlamak.
 11. Herhangi bir yazılım, donanım veya kodun işlevinin bozulmasını sağlamak, yok etmek veya sınırlandırmak.

MADDE 3: TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Uygulama’da yer alan her türlü içeriğin tek sahibi Leadport’tur. Bu nedenle Kullanıcı, Uygulama’da yer alan içeriklerin tamamını ve/veya bir parçasını ticari amaçlarla kopyalayamaz, işleyemez, çoğaltamaz, kullanamaz veya umuma arz edemez. Leadport böyle bir durum meydana geldiğinde Kullanıcı’nın hesabını kapatma ve her türlü kanun yoluna başvurma hakkına sahiptir.

Leadport, Uygulama’ya kayıt olmak isteyen Kullanıcı adayını, herhangi bir sebep göstermeksizin Kullanıcı olarak kabul etmeyebilir.

Kullanıcı, Uygulama’daki hizmetlerden yararlanmak üzere kendi hattını kullanabileceği gibi, Uygulama üzerinden kendisine tahsis edilebilecek bir telefon hattı da kullanabilecektir. Kullanıcı’nın kendi telefon hattını kullanmak istemesi halinde Leadport tarafından belirlenecek datacenter altyapısına ilişkin iş ortağı ile işbu Sözleşme Ek-1 altında bulunan sözleşmeyi imzalayacaktır.

Leadport, Kullanıcı tarafından verilen bilgileri güvenli bir ortamda saklamakla yükümlüdür. Ancak kanuna aykırı şekilde 3. kişilerce elde edilen bilgilerden doğan zararlardan Leadport hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Leadport, Uygulama’nın tam ve gereği gibi çalışması ve güvenliği amacıyla her türlü önlemi almaya ve Uygulama’da yapılacak her türlü değişikliği önceden hiçbir bildirimde bulunmadan yapma hakkına sahiptir.

Kullanıcı, şifresini kimseyle paylaşmayacağını, başkalarının kendi hesabına erişmesine izin vermeyeceğini veya hesabını tehlikeye düşürecek eylemlerde bulunmayacağını beyan ve taahhüt eder. Bununla beraber Kullanıcı, hesabını kendi işyeri ve Leadport’un yazılı izni olmaksızın kimseye transfer etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Leadport, Uygulama’yı ve Uygulamada verdiği hizmetlerini, sürekli, sorunsuz, çalışır durumda, virüssüz ve emniyetli olarak yürütülmeye çalışılmaktadır. Ancak Leadport’un teknik altyapısında söz konusu olabilecek, hayatın olağan akışından kaynaklanabilecek durumlarda ve Leadport’tan bağımsız olarak ortaya çıkabilecek durumlar nedeniyle veya bunlardan tamamen bağımsız olarak ve Leadport’un tek taraflı takdirine bağlı olarak hizmetlerin tam ve eksiksiz sunulmaması ve/veya hizmerlerde kesinti olması halinde, Leadport’un hiçbir sorumluluğu doğmayacaktır. Leadport, hizmetlerin en iyi şekilde sunulmasına yönelik herhangi bir şekilde sonuç sorumluluğu/taahhüdü üstlenmemektedir. 

Leadport, tamamen kendi takdirine bağlı olarak çerezler ve sair unsurlar kullanabilir. Leadport ile Kullanıcı’nın Uygulama’yı kullandığı cihazlar arasındaki veri iletişimi ve depolaması Leadport’un takdirinde olacaktır.

Leadport dilerse Kullanıcılar’ın e-posta adresini, cep telefon numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta veya diğer iletişim araçlarını kullanabilir.

Leadport Kullanıcılar tarafından 180 (yüzseksen) gün boyunca aktif olarak kullanılmayan hesapları Kullanıcı’yı mail yoluyla bilgilendirmek suretiyle süresiz olarak askıya alabilir veya kapatabilir.

MADDE 4: KULLANIM KOŞULLARI

Kullanıcı’nın Uygulama’ya kayıt aşamasında ve sonrasında kendisi ve çalışanı olduğu işyeri hakkında verdiği tüm bilgiler, daima ve her bakımdan eksiksiz, gerçeğe uygun ve güncel olmalıdır. Kullanıcıların Uygulama’ya üye olurken yanlış ve/veya eksik bilgi vermesi, kendilerinden başka biri adına veya birden fazla hesap açması veya sahte hesap açması durumunda Leadport Kullanıcı’nın hesabını kapatabilir veya hesabı askıya alabilir.

Kullanıcı, Leadport’un sunduğu hizmetleri sadece Android ve IOS platformlarında ve/veya Leadport’un öngördüğü Uygulama ve web siteleri üzerinden, Leadport’un öngördüğü şekilde, sunduğu sistemler üzerinden kullanacaktır.

Kullanıcı için ad, şifre ve sair unsurlardan oluşan üyelik bilgilerinin kullanılması söz konusu olabilir. Kullanıcı’nın bunları unutması ve/veya kaybetmesi halinde, Leadport Kullanıcı’nın Uygulama’ya tekrar girebilmesi için destek verecek olup bu nedenle oluşabilecek herhangi bir zarardan Leadport sorumlu değildir.

Kullanıcı, hizmetlerin sunulması için Leadport’un uygun gördüğü mekanlarda ve tedarikçilerin promosyonu, kampanyalar ve benzer hususlarla ilgili olarak Leadport’un paylaştığı bilgileri kullanarak kendisi ile iletişime geçebilmesine izin vermektedir. 

Kullanıcı, Leadport’un sağladığı hizmetleri kullanmak ve/veya Uygulama’ya giriş yapmakla birlikte, Leadport’un kendisiyle ile iletişime geçebileceğini peşinen kabul eder.

Kullanıcı Uygulama içindeki faaliyetlerinden kendisi sorumludur. Kullanıcı ayrıca Uygulama’da genel ahlak, adaba ve kanuna aykırı, kişilik haklarını ihlal eden, müstehcen, pornografik ve yasadışı faaliyetleri teşvik eden hiçbir paylaşım ve görüşme yapmayacağını ve içerik üretmeyeceğini kabul eder. Leadport, aksi halde oluşacak zararlardan hiçbir şekilde sorumlu olmamakla beraber Kullanıcı’nın hesabını kapatma, askıya alma ve Kullanıcı’ya ilişkin yasal süreç başlatma hakkını saklı tutmaktadır.

Kullanıcı, Uygulama’da çalıştığı işyerinin kendisine izin verdiği işlemleri yapabilecek olup, izin verilmeyen ticari iletişim bilgilerini yayınlamayacağını; virüs veya diğer kötü niyetli kodlar yüklemeyeceğini, Uygulama içinde kendisinin yararına herhangi bir pazarlama faaliyeti içinde bulunmayacağını, sadece işyerinin işleri için Uygulama’yı kullanacağını, başka bir Kullanıcı’ya ait Kullanıcı bilgilerini istemeyeceğini ve başka birinin hesabına erişmeyeceğini, herhangi bir yazılım veya başka bir araç kullanarak diğer kullanıcılara ait içerik, bilgi, belge ve her türlü kişisel veriyi toplamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul eder. Leadport, böyle bir içerikle karşılaştığı takdirde, bu içeriği derhal silme ve işbu maddeye aykırı hareket eden Kullanıcı’nın üyeliğini süresiz olarak askıya alma veya hesabını kapama hakkına sahiptir. Bu tip herhangi bir iş ve/veya işlem halinde, Leadport nezdinde doğabilecek her türlü zarardan Kullanıcı sorumlu olacaktır.

Kullanıcı, Uygulama üzerinden başkalarına ait hakları ya da yasaları ihlal eden herhangi bir içerik paylaşmayacağını veya bu türden bir eylemde bulunmayacağını, herhangi bir fikri mülkiyet hakkını ihlal etmeyeceğini, herhangi birinin kimlik bilgilerini ya da mali açıdan kritik öneme sahip herhangi bir bilgiyi Uygulama’da paylaşmayacağını, kendi rızaları olmaksızın Kullanıcı olmayan kişilere e-posta daveti göndermeyeceğini kabul eder.  Leadport böyle bir içerikle karşılaştığı takdirde, bu içeriği derhal silme ve işbu maddeye aykırı hareket eden Kullanıcı’nın üyeliğini süresiz olarak askıya alma veya hesabını kapama hakkına sahiptir. Bu tip herhangi bir iş ve/veya işlem halinde, Leadport nezdinde doğabilecek her türlü zarardan Kullanıcı sorumlu olacaktır.

Kullanıcıların Uygulama üzerinden birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkilerinden kendileri sorumlu olup Leadport bu konuda hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.

Leadport, Uygulama üzerinden yapılan telefon görüşmelerini, kalite standartlarını belirlemek adına kayıt altına almaktadır. Kullanıcı, Uygulama üzerinden yapılan telefon görüşmelerinin kayıt altına aldığını bildiğini ve Uygulama’yı kullandığı sürece ses kayıtlarının kayıt altına alınmasına izin verdiğini kabul etmektedir.

Kullanıcı 3. kişlerin kişisel verilerini Uygulama’ya girerek Uygulama vasıtası ile işbu 3. kişilerle iletişime geçecektir. Kullanıcı, Uygulama’ya girdiği kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuata uygun şekilde aldığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bununla beraber Leadport, Uygulama’ya girilen kişisel verilerin doğru olduğuna güvenerek hareket etmekte olup, bu kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde alınmasından ve/veya kişisel verilerin doğru olup olmamasından hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

MADDE 5: GİZLİLİK POLİTİKASI

Leadport, Kullanıcı’ya ait olan ve Kullanıcı tarafından kayıt aşamasında ve hizmetlerin kullanılması için sonrasında aldığı ses kayıtları da dahil olmak üzere her türlü bilgiyi, hizmetin sunulması, kalitenin artırılması, Leadport’un çözüm ortakları ve iş birlikleri vasıtasıyla verilecek hizmetlerin sunulabilmesi ve benzer durumlar ve kanuni herhangi bir zorunluluk doğması haricinde herhangi bir üçüncü kişiyle paylaşmayacaktır. Ancak her halükârda, Leadport, kullanıcı verilerinin yetkisiz kişilerce okunması ve/veya kullanılmasından, üçüncü kişilerce yasa dışı yollarla elde edilmesinden ve benzeri durumlardan ve ayrıca, bu tip durumlar nedeniyle herhangi bir Kullanıcı ve/veya üçüncü kişi nezdinde oluşabilecek doğrudan ya da dolaylı zarar ve ziyandan sorumlu değildir. Leadport, ayrıca Kullanıcılar’ın gizli bilgilere ilişkin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “Gizlilik Politikası ve Aydınlatma” metni hazırlamış, Kullanıcılar’ın bilgisine sunulmuştur.

MADDE 6: FİKRİ MÜLKİYET

Uygulama’da yer alan ve Leadport’un hizmetleri sunarken kullandığı tüm platform ve araçların tasarım, metin, imge, unvan, işletme adı html kodu ve diğer kodlar dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmayan her türlü unsuru Leadport’a aittir. Kullanıcı, hizmetleri Leadport’a ait bilgileri ve Leadport’un işbu maddede sayılan, telif haklarına tabi çalışmalarını, sadece ve sadece hizmetlerin sunulması sırasında ve bununla ilgili olarak kullanabilir, bunun dışında, ticari veya sair başka herhangi bir amaçla kullanamaz. Kullanıcı, Leadport’un izni olmaksızın, telif haklarına tabi çalışmalarını kullanma, değiştirme, çoğaltma, dağıtma veya bunlardan türemiş çalışmalar oluşturma hakkına sahip olmadığı gibi, bu tip herhangi bir iş ve/veya işlem halinde, Leadport nezdinde doğabilecek her türlü zarardan sorumlu olacaktır.

MADDE 7: DEĞİŞİKLİKLER

Leadport sürekliliği sağlama ve mevzuata uyum gibi sair edenlerle işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak Kullanıcı’nın onayını almadan değiştirebilir ve tadil edebilir. Tadil edilen Sözleşme Uygulama’da yayınlandığı andan itibaren geçerli sayılacak ve Kullanıcı yeni sözleşmenin şartlarına tabi olacaktır.

MADDE 8: KISMİ HÜKÜMSÜZLÜK

İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olması, diğer hükümlerin geçerliliğini veya uygulanabilirliğini etkilemez. Geçersiz veya uygulanamaz hüküm, bahsi geçen hükmün anlamına en yakın başka bir hükümle değiştirilmiş sayılır, meğer ki bahsi geçen hükmün geçerliliği ve uygulanabilirliği en baştan itibaren Sözleşme için vazgeçilmez olsun.

MADDE 9: BİLDİRİMLER

Kullanıcılara gönderilecek olan tüm bildirimler, Uygulama’da belirtilen veya Leadport’a ait herhangi bir e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği e- posta adresinin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

MADDE 10: YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme, Kullanıcı Uygulama’yı kullanmaya devam ettiği ve Kullanıcılar’a Leadport tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.

MADDE 11: UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 

İşbu sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yorumlanacak olup tarafların hakları ve yükümlülükleri münhasıran bu kanunlara tabi olacaktır. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

 

 

İADE VE İPTAL ŞARTLARI POLİTİKASI

 

Kullanıcı, Uygulama’ya kayıt aşamasında, kendisine Leadport tarafından belirlenen aboneliklerden birini seçecek ve bu minvalde aylık olarak ya da satın alımınızdan önce Kullanıcı’ya açıklanan başka bir düzenli aralıkta abonelik ücreti ödeyerek Uygulama’yı kullanabilecektir.

Leadport, düzenli abonelik ücretlerine ilişkin ödeme dönemlerini veya abonelik tarifelerini dilediği zaman değiştirme hakkına sahiptir. Leadport, ilgili ödeme dönemi, abonelik ücreti ve/veya sair değişiklikleri Kullanıcılar’a bildirecek olup, abonelik ücretine ilişkin değişiklikler, değişikliği takip eden bir sonraki abonelik döneminin başında yürürlüğe girecektir. Kullanıcı, fiyat değişikliği sonrası Uygulama’yı kullanmaya devametmesi halinde, fiyat değişikliğini otomatik olarak kabul etmiş sayılacak ve aboneliği kendiliğinden otomatik olarak değişen fiyat ve ödeme zamanı üzerinden uzayacaktır. Kullanıcı’nın fiyat ve/veya ödeme dönemine ilişkin değişiklikleri kabul etmek istememesi halinde, fiyat ve ödeme değişikliği dönemi yürürlüğe girmeden önce abonelikten çıkarak değişikliği reddetme hakkına sahiptir.

Kullanıcı’nın abonelik kaydı yaptırması halinde, Kullanıcı olunan günden itibaren on dört (14) gün içinde cayma hakkınızı kullanabilir ve herhangi bir neden bildirmeksizin iade isteyebilirsiniz.

Leadport, aboneliğinizi iptal ettirmediğiniz süre boyunca, geçerli abonelik döneminin sonunda otomatik olarak yenilenir. İptal, Kullanıcı ‘nın aboneliğini iptal ettirmek istediği günden bir sonraki gün yürürlüğe girecek ve abonelik sona erecek, Kullanıcı, Uygulama’yı kullanamaz hale gelecektir. Kullanıcı’nın, aboneliğini cayma hakkına ilişkin 14 günlük süre geçtikten sonra iptal etmek istemesi halinde veya o anki abonelik donemi sona ermeden önce aboneliğini iptal etmek istemesi halinde, halihazırda ödenmiş olan abonelik ücretleri Kullanıcı’ya geri ödenmeyecektir. Kullanıcı, abonelik ücretini ödemediği halde, aboneliğiniz Leadport tarafından askıya alınacak ve Kullanıcı, ödeme yapılana kadar Uygulama’yı kullanamayacaktır.